Znalectvo


Ing. Katarína Serinová je zapísaná do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR 

od 3. februára 2014 ako znalec v Odbore ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo.

Vyhotovuje znalecké posudky pre účely:

- určenie hodnoty pohľadávky ako  vklad do základného imania

- určenie hodnoty pohľadávky pri zvýšení základného imania

- posúdenie stavu vedenia účtovníctva organizácie

- stanovenie výšky peňažných prostriedkov v spoločnosti a pod.

 

Cena znaleckého posudku a potrebný čas na jeho vypracovanie závisí od kvality predložených podkladov a dohody s klientom.
Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

KPS Poradenské centrum Vám pomôže pri výbere ideálneho úveru a poistenia.

Chcem si dohodnúť stretnutie