Účtovníctvo


Vedenie účtovníctva zaŕhňa:

 • všetky účtovné knihy
 • fakturácia
 • ostatné záväzky
 • ostatné pohľadávky
 • pokladnica a bežný účet
 • vyhotovenie reportov pre klienta podľa požiadaviek
 • vypracovanie interných účtovných predpisov
 • vypracovanie plánu odpisov
 • poradenstvo
 • preberanie dokladov v sídle klienta 1x mesačne
 • archivácia účtovných dokladov podľa požiadavky klienta
 • spracovanie dokumentov k DPH štvrťročne/mesačne
 • daňové priznanie k dani z motorového vozidla
 • daňové priznanie k dani z príjmov PO vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO-zamestnanci
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO – ostatní
 • štvrťročná inventarizácia pokladne
 • ročná inventarizácia, protokol
 • výpočet miezd pracovníkov s výpočtom odvodov do poisťovní
 • spracovanie dohôd zamestnancov
 • vyplnenie tlačív hlásení pre poisťovne (používane elektronické podávanie výkazov)
 • prihláška/odhláška do Sociálnej poisťovne
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • vystavenie zápočtového listu
 • potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • spracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • spracovanie prehľadu o daniach z príjmov FO zo závislej činnosti

Referencie:

 • Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Simba Safari s.r.o
 • FILIP-náhrobné kamene s.r.o.
 • Spoločenstvo poznania, o.z.
   

Absolvované špeciálne kurzy:
Podvojné účtovníctvo pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, e-learningové dištančné štúdium, Mado spol. s.r.o., Žilina
Priame a nepriame dane pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, e-learningové dištančné štúdium, Mado spol. s.r.o., Žilina

V rokoch 2013 a 2014 sme viedli víkendové kurzy Účtovníctvo v neziskových organizáciách v Agentúre Jaspis.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 0908 473341 alebo e-mailom:  office@poradenskecentrum.sk
Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

KPS Poradenské centrum Vám pomôže pri výbere ideálneho úveru a poistenia.

Chcem si dohodnúť stretnutie