Blog


Krok 2.:Orientácia v e-schránke a ako delegovať prístup na inú osobu

orientacia v eschranke          Vítam každého informácií chtivého podnikateľa pri druhej časti krátkeho seriálu o e-schránke na www.slovensko.sk, určeného prioritne pre konateľov spoločností s ručením obmedzeným, nakoľko sú firemné e-schránky od 1.1.2017 AUTOMATICKY aktivované na DORUČOVANIE rozhodnutí  orgánov verejnej moci. Kto nemal možnosť prečítať si prvý krok, tak potom sem: Krok 1.: Začiatok elektronickej komunikácie so štátom

          Dnes je témou orientácia v e-schránke.

V texte používam zjednodušené výrazy ako e-schránka = elektronická schránka, fyzická osoba = občan, fyzická osoba – podnikateľ = živnostník, právnická osoba = firma. Poďme na to.

Prvé minúty v e-schránke, postrehy a skúsenosti

          Po úšpešnom prihlásení sa na portál má konateľ vždy na výber, či sa chce prihlásiť do osobnej e-schránky alebo firemnej e-schránky. Poďme sa pozrieť na firemnú e-schránku. Správy si zobrazíme kliknutím na voľbu Zobraziť elektronickú schránku v pravom hornom menu, kde je aj naznačený počet prijatých neprečítaných správ. Správy sú čitateľné vtedy, keď sú označené červenou a celý text si prečítam tak, že kliknem na bielu šípku v šedom páse na spodku obrazovky. Je to neuveriteľné, ale táto drobnosť potrápila moju inteligenciu :). 

Videonávody: Video č. 8 - Elektronická schránka

Aktivácia firemnej e-schránky na doručovanie

          Do pár minút, v mojom prípade do minúty, od prihlásenia do e-schránky firmy príde uvítacia správa, že e-schránka bola aktivovaná na doručovanie. Zachovám paniku a hneď sa pozriem na to, ako nastaviť notifikáciu o každej novej prijatej správe, nech mi nič neujde.

Ako nastaviť notifikáciu o novej prijatej správe v dvoch krokoch

          1. Zo zobrazenia e-schránky sa vrátim na hlavnú stránku kliknutím na logo slovensko. sk v ľavom hornom rohu. V pravom hornom menu si kliknem na voľbu Môj profil, kde si vyberiem voľbu  Upravenie kontaktných údajov. Môžem podopĺňať údaje, ktoré tam chýbajú, ale prioritne sa zameriam na vyplnenie telefonického a emailového kontaktu. Vo voľbe Ostatné nastavenia si nastavím preferovaný spôsob komunikácie sms alebo email. Ak preferujem sms, potom musím vyplniť v kontaktných údajoch mobilné čislo v tvare +4219xxxxxxxx. Ak som zadal email, musí byť vyplnený email.

          2. Nachádzam sa v Zobrazení elektronickej schránky, kliknem na ozubené koliesko - Nastavenia pri názve schránky a vyberiem si voľbu Správa priečinkov. Vpravo sa objaví menu, vyberiem si Notifikácie, kde zaškrtnem možnosť Zasielať notifikáciu v prípade doručenia novej správy do priečinku. Prednastavenou voľbou je Zasielať notifikáciu prostredníctvom notifikačného modulu, ktorá súvisí s nastavením preferovaného spôsobu komunikácie v Profile. Ak chcem zasielať notifikácie na iný email ako v Profile, potom zvolím voľbu Zasielať notifikáciu na inú/iné e-mailové adresy a zadám tlačítkom + iné emailové adresy. A je to.

videonávody:  Video č. 11 – Nastavenie notifikácií na email

                         Video č. 12 – Nastavenie notifikácií cez SMS

Ako nastaviť Udelenie oprávnenia občanovi na zastupovanie subjektu

          Znova kliknem na voľbu Zobrazenie elektronickej schránky, kde si kliknem na ozubené koliesko - Nastavenia, z menu vľavo si vyberiem Vytvorenie žiadosti. V tejto možnosti sú zoradené formuláre na vytvorenie prístupu pre fyzickú alebo právnickú osobu. Vyberiem si príslušnú osobu, vyplním identifikačné údaje, určím dátum, od ktorého môže mať príslušná osoba prístup do e-schránky, prípadne uvediem aj konečný dátum prístupu.  Zároveň určujem, či prístup bude čiastočný alebo úplný.

          Úplným  prístupom  sa  rozumie  plný  prístup, kde  má oprávnená  osoba  možnosť  disponovať  so  všetkými  priečinkami  schránky,  čítať, zmazať správy, presúvať správy, čiže úplne s ňou pracovať. Čiastočný prístup  vymedzuje oprávnenej osobe prístup k určeným funkciám e-schránky  a jej priečinkom, čo nastavujem v záložke Detail schránky cez  Pridelenie oprávnení alebo v záložke Správa priečinkov cez pridelenie oprávnení.
 

Ak mi tento krátky súhrn nepomohol a potrebujem komplet všetky informácie, na www.slovensko.sk sú k dispozícii  Často kladené otázky a odpovede  alebo si pozriem novú sekciu Videonávody.

Zorientoval som sa v e-schránke, ako pošlem dokument obľúbenému úradu? O tom v ďalšej časti

Krok 3.: Na čo mi je elektronický zaručený podpis, jeho využitie v praxi

 

Katarína Serinová
KPS Poradenské centrum s.r.o.
office@poradenskecentrum.sk
0908473341

<< Späť na predchádzajúcu stranu
Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

KPS Poradenské centrum Vám pomôže pri výbere ideálneho úveru a poistenia.

Chcem si dohodnúť stretnutie