Blog


Dá sa poistiť ochrana osobných údajov a GDPR?

Aktuálne vo firmách rezonuje téma nariadenia GDPR, ľudovo povedané ochrana osobných údajov vo firmách. O samotnom nariadení a povinnostiach vyplývajúcich pre spoločnosti sa toho popísalo už mnoho, tiež sa organizuje množstvo seminárov bezplatných či platených na túto tému.

Z pohľadu opatrnosti je dobré pozrieť sa aj na to, či je možné zabezpečiť sa pre prípad, že k úniku alebo zneužitiu osobných údajov, ktoré firma zhromažďuje alebo spracováva, dôjde a čo to môže stáť. Keď si všimnete štandardné poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré väčšina firiem má uzavreté, dáta sú štandardne z poistenia vylúčené. Našťastie existuje špeciálne poistenie Zodpovednosti ochrany dát  a GDPR. Pozrime sa bližšie, čo obsahuje.

Poistenie ochrany dát a GDPR poisťuje nasledovné oblasti:

1. Neoprávnené nakladanie s údajmi osobnými, údajmi dôvernými, riziká sieťovej bezpečnosti, kam patria napr. inštalácia nelegálneho softvéru, kódu alebo vírusu, zničenie, znehodnotenie dát tretej osoby v počítačovom systéme, neoprávnené zverejnenie dát zamestnancom poistenej spoločnosti a pod. Tu sa poisťuje samotná škoda, ktorá vznikla a tiež náklady právneho zastúpenia.

2. Porušenie administratívnych a regulačných povinností, čo znamená poistenie nákladov spojených s konaním dozorného orgánu a pokuty uložené dozorným orgánom.

3. Náklady na oznámenie dotknutej osobe, čiže náklady na to, aby sa únik, či zneužitie údajov  oznámilo zákonným spôsobom osobám, ktorých sa to týka. Často krát ide o využitie služieb externých firiem a môže dosiahnuť vysoké sumy.

Poistenie je kalkulované na základe obratu spoločnosti, požadovaného limitu krytia (maximum udáva obrat spoločnosti) a samozrejme od činností, ktoré spoločnosť vykonáva.

A aké sú finančné postihy za porušenie nariadenia GDPR? Maximálna pokuta môže byť 20 miliónov EUR alebo 4% z celosvetového obratu firmy. Ani pri malej firme podnikajúcej iba na Slovensku nejde o zanedbateľnú sumu.

Pokiaľ máte záujem o nezáväznú ponuku poistenia Zodpovednosti ochrany dát a GDPR, prosím, napíšte mi mail na: office@poradenskecentrum.sk

 


                                                                                                                        Ing.Katarína Serinová

                                                                                                              KPS Poradenské centrum s.r.o.

 

<< Späť na predchádzajúcu stranu
Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

KPS Poradenské centrum Vám pomôže pri výbere ideálneho úveru a poistenia.

Chcem si dohodnúť stretnutie