Ekonomické a podnikateľské poradenstvo


Aké služby Vám vieme poskytnúť?

 •  Poradenstvo pred začatím podnikania
 •  Prihlásenie na dane
 •  Prihlásenie do Sociálnej poisťovne
 •  Prihlásenie do zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní
 •  Poradenstvo pri tvorbe vnútropodnikových predpisov a smerníc
 •  Poradenstvo a vedenie agendy obchodných spoločností
 •  Poradenstvo pri nastavení finančných tokov a kontrole nákladov
 •  Poradenstvo pri prechode zo živnosti na podnikanie spoločnosti z ekonomického hľadiska
 •  Poradenstvo pri motivácii zamestnancov, tvorbe sociálnych programov
 •  Manažment pohľadávok/Kredit manažment
 •  Nákladová a daňová optimalizácia
 •  Optimalizácia odvodov
 •  Poradenstvo pri ukončení podnikania
 •  Poradenstvo pri prenájme nehnuteľností

Akým spôsobom môžete využiť naše služby?

1. PREDPLATENÝ BALÍK PORADENSKÝCH SLUŽIEB

 • Balík Štandard, ktorý obsahuje 15 predplatných hodín poradenstva
 • Balík Najviac, ktorý obsahuje 30 predplatných hodín poradenstva

Ako funguje predplatený balík?

Predplatené hodiny nie je potrebné vyčerpať v určitom časovom období.
Predplatené hodiny sa počítajú v úsekoch po 15 minútach podľa času vynaloženého na vypracovanie riešenia zadanej úlohy.

V rámci predplatného balíka nie sú vykonávané nasledovné činnosti:

 •  platba súdnych, správnych, notárskych a akýchkoľvek iných poplatkov
 •  platba sankcií a pokút
 •  zastupovanie pred súdmi
 •  tvorba podnikateľských plánov
 •  vymáhanie pohľadávok
 •  poradenstvo vo veci poistenia a úverov
 •  založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva v prípade ak klient nemá účasť v novozaloženej  obchodnej spoločnosti alebo družstve

2. INDIVIDUÁLNE PORADENSKÉ SLUŽBY PRE FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Poradenstvo na základe individuálne dohodnutej ceny.

KPS Poradenské centrum s.r.o. Vám poradí vo všetkom ohľadom Vášho podnikania a Vy sa môžete sústrediť na vlastný biznis.

Kontaktujte nás na tel. čísle  0908 473341 alebo e-mailom: office@poradenskecentrum.sk
Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

KPS Poradenské centrum Vám pomôže pri výbere ideálneho úveru a poistenia.

Chcem si dohodnúť stretnutie